Ζωική διατροφή Cargill & πρόγραμμα Serang υγείας.

April 12, 2023
τελευταία εταιρεία περί Ζωική διατροφή Cargill & πρόγραμμα Serang υγείας.

Δοκιμή απόδοσης αντλιών σε KSB Ινδονησία πριν από την παράδοση στην περιοχή.

Οριζόντια διασπασμένη περίπτωση Firepump (ULFM) πλήρες με τη μηχανή diesel (ULFM), μια ικανότητα 2000 USGPM

για το πρόγραμμα Serang ζωικής διατροφής & υγείας Cargill.

 

τελευταία εταιρεία περί Ζωική διατροφή Cargill & πρόγραμμα Serang υγείας.  0

τελευταία εταιρεία περί Ζωική διατροφή Cargill & πρόγραμμα Serang υγείας.  1